Trưng bày chuyên đề “Nét đẹp trong văn hóa gia đình Việt Nam”

Hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2024), Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề “Nét đẹp trong văn hóa gia đình Việt Nam” tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố  Hải Phòng. Trưng bày diễn ra từ ngày 25/6/2024 đến ngày 29/6/2024.

Gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội, môi trường quan trọng để hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Bác Hồ khẳng định có “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì vậy, muốn xây dụng chủ nghĩa xã hội là phải chú ý hạt nhân cho tốt”.

Với hơn 200 tài liệu hiện vật thể khối và tài liệu khoa học phụ, trưng bày “Nét đẹp trong văn hóa gia đình Việt Nam” giới thiệu về văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng, nghi lễ trong gia đình của một số dân tộc Việt Nam, góp phần vun đắp các giá trị văn hóa truyền thống trong cuộc sống hôm nay. Đây cũng là tôn vinh sự đóng góp to lớn của hàng triệu gia đình Việt Nam, những tế bào xã hội của cộng đồng 54 dân tộc luôn đoàn kết trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 Thông qua trưng bày, người xem được tiếp cận, tìm hiểu các hệ giá trị truyền thống của gia đình trong văn hóa các dân tộc Việt Nam, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy, ứng xử tốt đẹp trong mỗi gia đình. Đây cũng là thông điệp gửi đến các gia đình Việt Nam, hãy biết trân trọng và giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp mà ông cha ta để lại trong cuộc sống gia đình đương đại hôm nay.

Một số hình ảnh trưng bày chuyên đề của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố Hải Phòng.


Ảnh 1: Tổ hợp trưng bày văn hóa gia đình dân tộc Kinh
Ảnh 2: Tổ hợp trưng bày lễ cưới của dân tộc Tày
Ảnh 3: Tổ hợp trưng bày văn hóa tinh thần của các dân tộc vùng núi cao phía Bắc
Ảnh 4: Tổ hợp trưng bày nghề thủ công các dân tộc vùng núi cao phía Bắc
Ảnh 5: Gian trưng bày chuyên đề của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố  Hải Phòng.

LÊ THỊ MAI OANH – BẢO TÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM