Trưng bày chuyên đề “Không gian Di sản văn hóa và Sản phẩm thủ công truyền thống” của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Ninh Bình

Hưởng ứng ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề Không gian Di sản văn hóa và Sản phẩm thủ công truyền thống”. Với trên 200 tài liệu hiện vật thể khối, hình ảnh, trang phục, nhạc cụ tiêu biểu, đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được trưng bày giới thiệu tới công chúng tham quan.

Đây là sự kiện văn hóa có quy mô lớn nhằm tôn vinh, quảng bá, giới thiệu di sản văn hóa Việt Nam đến với đông đảo công chúng trong nước, quốc tế. Trưng bày sẽ góp phần vào việc tôn vinh, quảng bá Di sản văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, nhằm: “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” theo nghị quyết số 33/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

 Trưng bày “Không gian Di sản văn hóa và Sản phẩm thủ công truyền thống” nằm trong khuôn khổ triển lãm “Không gian Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và Sản phẩm thủ công truyền thống” diễn ra tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình (đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường Đông Ngàn, TP. Ninh Bình). Thời gian mở cửa từ 8h00 – 21h00 từ ngày 13 – 19/11/2023.


Góc trưng bày không gian văn hóa vùng ven biển miền trung trong trưng bày chuyên đề “Không gian Di sản văn hóa và Sản phẩm thủ công truyền thống” tại Ninh Bình.


Góc trưng bày không gian văn hóa vùng đồng bằng Nam Bộ trong trưng bày chuyên đề “Không gian Di sản văn hóa và Sản phẩm thủ công truyền thống” tại Ninh Bình. Không gian chuyên đề “Không gian Di sản văn hóa và Sản phẩm thủ công truyền thống” của Bảo tàng VHCDT Việt Nam tại Ninh Bình.

Bảo tàng VHCDT Việt Nam