Trưng bày “Đặc trưng văn hóa các dân tộc miền Trung trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam” tại Bình Định, năm 2023

Bảo tàng VHCDT Việt Nam đã lựa chọn các tài liệu tiêu biểu về công trình kiến trúc độc đáo, lễ hội dân gian, nghề thủ công truyền thống, trang phục truyền thống của đồng bào vùng ven biển miền Trung mang đến Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung, năm 2023.

Ngày 8 tháng 9 năm 2023, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề “Đặc trưng văn hóa các dân tộc miền Trung trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam” nhân dịp Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại tỉnh Bình Định.

Trưng bày gồm hơn 250 tài liệu hiện vật tiêu biểu về di sản văn hóa truyền thống và đương đại của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Các hiện vật thực tế kết hợp với những hình ảnh, bài viết, câu chuyện tái hiện lại đời sống văn hóa, tinh thần thông qua các tổ hợp trưng bày gắn với 6 vùng văn hóa: Văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ; Văn hóa vùng thung lũng; Văn hóa  vùng núi cao; Văn hóa vùng Trường Sơn – Tây Nguyên; Văn hóa vùng Nam Bộ. Điểm nhấn tập trung vào giới thiệu văn hóa của đồng bào dân tộc Chăm và một số dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khơ Me, Nam Đảo thuộc Văn hóa vùng ven biển miền Trung.

Trưng bày là thông điệp Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam muốn quảng bá đến nhân dân cả nước và du khách quốc tế về những di sản văn hóa của nhân dân các dân tộc vùng duyên hải miền Trung nói riêng, sự đa đạng trong văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam nói chung, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng về việc gìn giữ, phát huy và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống trong quá trình xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, để đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Một số hình ảnh của Bảo tàng VHCDT Việt Nam tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tỉnh Bình Đinh, năm 2023


Ảnh 1-2-3: Gian trưng bày “Đặc trưng văn hóa các dân tộc miền Trung trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam” nhân dịp Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại tỉnh Bình Định thu hút nhân dân đến xem
Ảnh 4: Văn hóa của đồng bào dân tộc Chăm và một số dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khơ Me, Nam Đảo thuộc Văn hóa vùng ven biển miền Trung được giới thiệu tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại tỉnh Bình Định.

Vương Kim Thoa – Bảo tàng VHCDT Việt Nam