Trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam”

Chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2022), Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức trưng bày bộ ảnh chuyên đề “Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam”.
Triển lãm diễn ra từ ngày 22/11 đến ngày 30/11/2022 sẽ giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên và danh thắng độc đáo của Việt Nam. Đặc biệt là di sản đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh.
Không gian trưng bày gần 100 hình ảnh và bài viết giới thiệu về 22 di sản thiên nhiên, di sản hỗn hợp, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trong tổng số 43 di sản của Việt Nam (trong đó có 13 di sản được UNESCO vinh danh). Đây là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại.
Bộ ảnh trưng bày gồm: Di sản thiên nhiên: Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng; Di sản hỗn hợp: Quần thể danh thắng Tràng An; Di sản văn hóa vật thể: Quần thể di tích cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Thành nhà Hồ; Di sản văn hóa phi vật thể: Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca quan họ Bắc Ninh, Ca trù, Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc, Hát Xoan, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, Dân ca Ví – Giặm Nghệ Tĩnh, Nghi lễ và trò chơi kéo co, Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ, Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam, Xòe Thái … được trưng bày giới thiệu tới công chúng tham quan. Đây là những bức ảnh có nội dung phong phú, thể hiện đậm nét chủ đề và nêu bật được giá trị, tiêu biểu của di sản văn hóa; có thông điệp rõ ràng, góc nhìn mới lạ và độc đáo, giá trị văn hóa, khoa học, lịch sử và thẩm mỹ của di sản văn hóa tới người dân Việt Nam, bạn bè quốc tế.
Trưng bày chuyên đề về di sản văn hóa góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tăng cường ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong toàn dân, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.


Ảnh 1: Giới thiệu về loại hình nghệ thuật bài Chòi Trung Bộ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới.


Ảnh 2: Góc trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam” chào mừng Ngày di sản văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 năm 2022.

Bảo tàng VHCDT Việt Nam