Trưng bày, trải nghiệm online chuyên đề “Ngày hội nghề truyền thống”

Việt Nam có nhiều làng nghề thủ công truyền thống như dệt, nhuộm, thêu, đan lát, gốm, in tranh dân gian… Đó là di sản văn hóa độc đáo không chỉ phục vụ cuộc sống tự cung tự cấp, góp phần tạo nên bức tranh đa màu sắc của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng, đem lại lợi ích về kinh tế, mà còn chứa đựng nhiều phong tục tập quán, những nét đẹp văn hoá truyền thống của làng quê Việt Nam. Được hình thành từ rất sớm, theo dòng thời gian làng nghề truyền thống Việt Nam dần  mai một, chỉ còn một số làng nghề theo hướng sản xuất hàng hóa theo hướng hội nhập quốc tế.

Do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, việc kết nối với công chúng của các bảo tàng bị hạn chế. Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thực hiện trưng bày, trải nghiệm trực tuyến chủ đề “Ngày hội nghề truyền thống”. Trưng bày là một trong số các hoạt động nằm trong chương trình Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Công nghệ số kết nối Bảo tàng với công chúng” diễn ra tại Không gian trưng bày nhà ASEAN, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 27/10/2021.

Thông qua  ảnh, hiện vật, tư liệu trưng bày tại không gian bảo tàng, trưng bày mong muốn góp phần giới sản phẩm nghề thủ công truyền thống các dân tộc, phát triển du lịch văn hóa bền vững gắn với không gian văn hóa làng nghề trong giai đoạn hiện nay, xây dựng Bảo trở thành điểm đến khám phá văn hóa hấp dẫn với những câu chuyện về đất nước và con  người Việt Nam.

Sau khi xem triểm lãm và trải nghiệm online, khách tham quan có thể gửi những ý tưởng sáng tạo về các sản phẩm thủ công (thiết kế mẫu mã, sản phẩm mới dựa trên những sản phẩm bảo tàng đã trưng bày) tới không gian sáng tạo của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.