Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 14 tháng 01 năm 2021, Chi bộ Đảng Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tiến hành Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Tham dự hội nghị có 44/45 đảng viên của Chi bộ.

Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo tổng kết Công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Chi bộ, đồng thời nghe báo cáo thu chi tài chính của Chi bộ. Sau khi nghe các bản báo cáo, các đảng viên tham dự đã tham gia ý kiến đóng góp. Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngân Bí thư Chi bộ – Giám đốc đơn vị đã nhận xét, đánh giá về công tác lãnh chỉ đạo của Ban Chi ủy, những mặt tồn tại và hạn chế trong hoạt động công tác Đảng, của từng đảng viên trong năm 2020. Đồng thời tiếp thu một cách nghiêm túc các ý kiến đóng góp xây dựng và đưa ra nhiệm vụ trọng tâm trước mắt hiện nay cũng như lâu dài, phải đạt được mục tiêu đề ra, các Đảng viên gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt hơn nữa các nội quy, quy chế của cơ quan, luôn đoàn kết, sáng tạo trong công việc, thu hút ngày càng nhiều khách tham quan đến với Bảo tàng. Nhân Hội nghị tổng kết  và triển khai  công tác 2021, Cấp ủy Chi bộ cũng triển khai 1 số nội dung sinh hoạt Chi bộ trong tháng 1/2021 để các đồng chí Đảng viên nhận thức, thực hành, tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả.


Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tổng kết Đảng
Ảnh: Đồng chí Chi ủy viên – Phó giám đốc Nguyễn Cảnh Phương đọc: Dự thảo báo cáo tổng kết Công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021