Các hoạt động giáo dục gắn với trưng bày, trình diễn, trải nghiệp “Mảnh ghép thời gian” nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/12/1960 – 19/12/2020), 74 năm Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2020) và 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020)