Công bố và trao quyết định công nhận đảng viên chính thức

Ngày 24 tháng 3 năm 2020, Chi bộ cơ sở đảng Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 3 đồng chí: Dương Viết Bình, Phạm Thu Hường, Sầm Thị Nhẫn. Đây là 3 đồng chí tiêu biểu cho sự  phấn đấu, rèn luyện tốt. Mỗi đồng chí không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn công tác đoàn thể, hội tụ đủ các điều kiện của một đảng viên chính thức xứng đáng được Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thái Nguyên  ra quyết định công nhận Đảng viên chính thức.
Tới dự và chỉ đạo buổi lễ hôm nay, có đồng chí Nguyễn Thị Ngân, Bí thư chi bộ, giám đốc đơn vị. Cùng toàn thể các đồng chí là tổ trưởng các tổ Đảng và các Trưởng phòng trong đơn vị (do dịch Covid – 19 có chiều hướng lan rộng nên hạn chế tập trung một số Đảng viên đến dự nơi đông người).
Đồng chí Bí thư phát biểu giao nhiệm vụ cho 3 đồng chí đảng viên chính thức này, mong muốn các đồng chí phát huy trí tuệ, tâm huyết không ngừng tu dưỡng bản lĩnh chính trị, tác phong lề lối làm việc khoa học, sáng tạo, nêu gương trong mọi công tác, góp sức cho sự nghiệp bảo tồn, phát huy vốn di sản Văn hóa dân tộc.
Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong phát triển Đảng viên và thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng, nhằm bổ xung cho Chi bộ đội ngũ Đảng viên trẻ có trình độ, có năng lực đóng góp và sự tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng và thực hiện tốt nhiệm chính trị của Chi bộ đơn vị.
Các đồng chí sẽ tiếp tục cùng với 36 đảng viên khác trong chi bộ trở thành lực lượng nòng cốt, nêu gương trước đơn vị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Chi bộ khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; các công việc chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Ảnh 1: Đồng chí Nguyễn Thị Ngân, Bí thư chi bộ trao quyết định cho các đồng chí. Ảnh 2: Đồng chí Sầm Thị Nhẫn, thay mặt cho các đảng viên được chuyển đảng chính thức phát biểu và nhận nhiệm vụ.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam