Hội thảo “Hoa tiết dệt ASEAN” năm 2016 tại Kuala Lumpur, Malaysia

Với mục tiêu quảng bá nét đẹp của nghệ thuật dệt và thiết kế hoa văn dệt của các nước thành viên ASEAN, xây dựng thiết kế trang phục chung ASEAN, tăng cường và định hướng sáng tạo trong bảo tồn và phát huy nghề dệt, góp phần xây dựng bản sắc ASEAN, Hội thảo Hoa tiết dệt ASEAN” được tổ chức từ ngày 24/11/2016 đến ngày 27/11/2016, tại Kuala Lumpur, Malaysia. Cùng với các đại diện đến từ 09 nước thành viên ASEAN: Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanma, Philippin, Singapore và Thái Lan, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tham dự Hội thảo này với nội dung trưng bày, thuyết trình và thảo luận về hợp tác thời trang nhằm tạo ra một thiết kế chung ASEAN dành cho sự kiện trang trọng và ngày thường trên cơ sở Biên bản thỏa thuận có chữ ký của đại diện 10 quốc gia. Tham gia Hội thảo lần này là cơ hội tốt cho Việt Nam, Bảo tàng VHCDT Việt Nam được hợp tác cùng đại điện các nước ASEAN trong việc nghiên cứu, sáng tạo, thiết kế thời trang chung cho cộng đồng ASEAN, góp phần tăng cường sự đoàn kết trong khu vực.

Ảnh: Không gian trưng bày thiết kế trang phục Việt Nam

Ảnh: Các đại diện 10 quốc gia ASEAN tham gia phiên thuyết trình và thảo luận tại Hội thảo “Họa tiết dệt ASEAN” năm 2016.

Ảnh: Họa tiết ASEAN dành cho thiết kế chung của ASEAN

Ảnh: Đại diện 10 quốc gia tham gia Hội thảo “Họa tiết dệt ASEAN” năm 2016 chụp ảnh lưu niệm