Lễ Khai mạc Triển lãm “Trang phục, nghề dệt truyền thống Việt Nam Asean” của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Làng văn hóa các dân tộc Đồng Mô – Hà Nội

Trong khuôn khổ những ngày “Đại đoàn kết ASEAN – Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam giới thiệu trưng bày, trình diễn: “Trang phục, nghề dệt truyền thống Việt Nam và ASEAN”.

Trong khoảng 300 tài liệu hiện vật gốc khối, 200 hiện vật gốc hình, nội dung trưng bày nghề dệt và trang phục góp phần phản ánh những đặc điểm văn hóa chung và riêng của cộng đồng ASEAN. Từ giá trị của trang phục và nghề dệt truyền thống ASEAN góp phần khẳng định: các thành tựu hoặc tri thức và văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của mỗi quốc gia ASEAN. Chúng ta có thể  “Tự tìm trong vườn nhà mình” các chất liệu, sản phẩm dệt tơ tằm, bông, lanh, dệt Batic, thêm vào đó là sự sáng tạo các kỹ thuật  nhuộm, thêu, in hoa văn Ikat, sáp ong, ghép vải màu, …của các dân tộc Việt Nam và các nước ASEAN. Điều đó thực sự làm sâu sắc hơn cuộc sống, quan niệm và những giá trị văn hóa mà cư dân mỗi nước ASEAN đã sáng tạo, bảo tồn, phát huy từ truyền thống đến cuộc sống đương đại hôm nay.

Thông qua các hoạt động, chúng ta có thể nâng cao tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa những tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa hay trong lĩnh vực dệt, trang phục với các quốc tịch khác nhau, đóng góp cho sự phát triển tri thức và cải thiện về xã hội cho những nghệ nhân ngành dệt cũng như nâng tầm các giá trị văn hóa của ASEAN.

“Trang phục, nghề dệt truyền thống Việt Nam và ASEAN” sẽ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa của các nước ASEAN nói chung, Việt Nam nói riêng, nhằm xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, năng động, phát triển, hòa bình, thịnh vượng…
Các nghệ nhân trường Trung cấp Đam San trình diễn đàn tre tại Lễ khai mạc triển lãm ‘Trang phục, nghệ dệt truyền thống Việt Nam và Asean’.

 Nghệ nhân đến từ đoàn nghệ thuật Huế trình diễn ‘Cối gạo đêm trăng’ tại Lễ khai mạc triển lãm ‘Trang phục, nghệ dệt truyền thống Việt Nam và Asean’
 
 Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành triển lãm ‘Trang phục, nghệ dệt truyền thống Việt Nam và Asean’.
 
 Trình diễn dệt thổ cẩm dân tộc Pà Thẻn – Hà Giang, dân tộc Tày – Cao Bằng tại gian trưng bày của Bảo tàng tại triển lãm ‘Trang phục, nghệ dệt truyền thống Việt Nam và Asean’.