Thứ Ba, Tháng Mười 17, 2023

Bảo quản trị liệu hiện vật sách Hán nôm tại kho cơ sở Bảo...

Công tác bảo quản hiện vật giấy áp dụng các phương pháp bảo quản trị liệu chuyên dụng đảm bảo chất lượng, tính thẩm...

Hoạt động kiểm kê khoa học

Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam được hình thành trên cơ sở chuyển hướng hoạt động của Bảo tàng khảo cứu...

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn phòng Kiểm kê, bảo quản

1. Tiếp nhận hiện vật và sưu tập hiện vật đã được Hội đồng khoa học của Bảo tàng xem xét, thẩm định trình...

Bài viết mới

Bảo tồn văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc Quảng Ninh

Văn hóa các dân tộc thiểu số là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam thống nhất, đa dạng. Với...

Bình Thuận: Lễ hội Katê tại di tích tháp Pô Sah Inư năm 2023

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Katê tại di tích tháp...

Chuỗi hoạt động hấp dẫn trong Tuần văn hóa du lịch Mộc Châu

Tuần văn hóa du lịch Mộc Châu, Sơn La sẽ diễn ra đúng dịp Tết Độc lập 2/9, với chuỗi các hoạt động hấp...