Thứ Năm, Tháng Tám 17, 2017

Kết quả giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao khối Văn hóa –...

Ngày 4/8/2017 với vai trò trưởng khối, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tổ chức giao lưu văn nghệ, thể...

Linga-Yoni of the Cham ethnic group

Linga - Yoni - a symbol of eating faith in relation to Cham's phylosophy. They are stylized images of male organ of procreation (linga)...

The head of Monster’s statue – Iasaka Satan

The head of Monster's statue - Iasaka Satan (also called Arusa Satan) is originated from the relationship between deities and Arusa Satan. A legend has...

Indigo-blue glaze pottery jar.

Its mouth is flaring. The wall of mouth is thick and flat. The neck is high 4,5cm. The jar is raised carved with patter...

Set of hammock hanger

An old hammock hanger and bronze head of sedan-chair carrying pole of the Cham ethnic group is about the 12-13 century AD used for...

A mother jar with three children jars.

Including a mother jar and three children jars stuck around the mother jar. The mother jar is made bend into arca- shape with six...

A mother jar with two children jars

Including one mother and two children jars, made of brown glaze pottery and decorated with two rounds of raised pattern on the shoulder There...

A mother jar with a child jar

The pair of jars includes a mother jar (eight-ear shoulder) and a child jar (four-ear shoulder). The child jar is stuck with the mother...

Muong kettle-drum

The Muong ethnic group have a population estimated of about one million people; most of them reside in Hoa Binh and Thanh Hoa provinces. Their...

Kết nối với chúng tôi

0Thành viênThích
64,486Người theo dõiTheo dõi
3,555Người theo dõiĐăng Ký

Bài viết mới

Kết quả giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao khối Văn hóa –...

Ngày 4/8/2017 với vai trò trưởng khối, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tổ chức giao lưu văn nghệ, thể...

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6...

Ngày 5 tháng 6 năm 2017, Bảo tàng VHCDT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm...