Chủ Nhật, Tháng Sáu 25, 2017

Linga-Yoni of the Cham ethnic group

Linga - Yoni - a symbol of eating faith in relation to Cham's phylosophy. They are stylized images of male organ of procreation (linga)...

The head of Monster’s statue – Iasaka Satan

The head of Monster's statue - Iasaka Satan (also called Arusa Satan) is originated from the relationship between deities and Arusa Satan. A legend has...

Indigo-blue glaze pottery jar.

Its mouth is flaring. The wall of mouth is thick and flat. The neck is high 4,5cm. The jar is raised carved with patter...

Set of hammock hanger

An old hammock hanger and bronze head of sedan-chair carrying pole of the Cham ethnic group is about the 12-13 century AD used for...

A mother jar with three children jars.

Including a mother jar and three children jars stuck around the mother jar. The mother jar is made bend into arca- shape with six...

A mother jar with two children jars

Including one mother and two children jars, made of brown glaze pottery and decorated with two rounds of raised pattern on the shoulder There...

A mother jar with a child jar

The pair of jars includes a mother jar (eight-ear shoulder) and a child jar (four-ear shoulder). The child jar is stuck with the mother...

Muong kettle-drum

The Muong ethnic group have a population estimated of about one million people; most of them reside in Hoa Binh and Thanh Hoa provinces. Their...

Notice about entrance fees

NOTICE ABOUT ENTRANCE FEES MUSEUM OF THE CULTURES OF VIETNAM’S ETHNIC GROUPS (MCVE) NOTICE ABOUT ENTRANCE FEES MUSEUM OF THE CULTURES OF VIETNAM’S ETHNIC GROUPS (MCVE) -------------------------------------------------- Whereas,...

Visit information

Time to open Open all days except Monday - Summer: from Apr 15th to Oct 15th In the morning: 7h00 – 11h30 In the afternoon: 13h30 – 17h00 - Winter: from...

Kết nối với chúng tôi

0Thành viênThích
64,156Người theo dõiTheo dõi
3,213Người theo dõiĐăng Ký

Bài viết mới

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6...

Ngày 5 tháng 6 năm 2017, Bảo tàng VHCDT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiệm thu Đề tài nghiên cứu...

Ngày 22/5/2017, tại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội đồng Khoa học cấp bộ do Thứ trưởng ĐặngThị Bích Liên làm...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép khai quật khảo...

Ngày 25/4/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1682/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Sở Văn hóa, Thể...