Thứ Sáu, Tháng Tám 19, 2022

Chương trình liên kết cộng đồng mùa hè dành cho thiếu nhi

Thực hiện chủ trương đa dạng dạng hóa, gắn kết Bảo tàng với công chúng trong công tác tuyên truyền giáo dục ngày 25-26/6/2011,...

Bài viết mới

Hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ...

Ngày 18 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Đảng Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển...

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và triển...

Chiều ngày 10/08/2022, Chi bộ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức...

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm...

Sáng ngày 12/7/2022, Bảo tàng VHCDT Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch...