Ngôi nhà truyền thống 5 gian của người Việt ở tỉnh Bắc Ninh tại Bảo tàng VHCDT Việt Nam

Tổng thể khu trưng bày ngôi nhà truyền thống 5 gian của người Việt ở tỉnh Bắc Ninh.

Vùng văn hoá Trung Du – Đồng bằng Bắc Bộ thể hiện trên diện tích 3.400m2 trong đó trưng bày ngôi nhà và mặt bằng sinh hoạt truyền thống 5 gian của người Việt ở xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Trong đó trưng bày sưu tập tài liệu hiện vật văn hoá trong ngôi nhà: công cụ sản xuất ruộng nước, dệt vải tơ tằm, in tranh, làm chiếu cói, sản xuất thủ công mỹ nghệ như vàng, bạc, khảm trai, trạm khắc, nghề đá, dụng cụ chế biến mắm, chế biến nông sản như chày, cối, chum, vại, các hiện vật gắn với sinh hoạt như giường, hòm đựng đồ  tư trang; các hiện vật gắn với từng nghi lễ trong chu kỳ đời người, nhạc cụ dân tộc, và các hiện vật gắn với tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào vùng đồng bằng. Cấu trúc cảnh quan gồm: Cau, mít, tre, trầu, sấu và cảnh quan ao nhà, có cổng làng, đường làng lát gạch nghiêng.