Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021 Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 29/6/2021, Chi bộ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm,  triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có tập thể Ban chi ủy, Ban lãnh đạo và toàn thể Đảng viên trong chi bộ.

Thông qua báo cáo được trình bày, trong 06 tháng đầu năm Chi bộ Bảo tàng tiếp tục triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ đạo, chiến lược của Đảng, Nhà nước và đảng bộ cấp trên. Đặc biệt là tuân thủ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nhanh chóng xây dựng chương trình kế hoạch đưa nội dung nghị quyết vào cuộc sống. Tiếp tục phát động thực hiện học tập làm theo tư tưởng của Đảng, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, xây dựng phong cách sống đoàn kết nội bộ. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự thống nhất lãnh đạo, điều hành của ban lãnh đạo, đơn vị đã đưa ra các giải pháp giảm sự khó khăn do đại dịch Covid gây ra.

Trong bối cảnh kinh tế – xã hội của đất nước còn gặp nhiều khó khăn, tình hình chính trị, an ninh trên thế giới có những diễn biến phức tạp, 6 tháng đầu năm 2021, nhất là thời điểm dịch bùng phát lần thứ 4, nhiều hoạt động phục vụ khách tham quan phải dừng lại, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bảo tàng chuyển hướng phát huy giá trị văn hóa, tập trung chỉnh lý trưng bày bảo tàng, xây dựng kỹ năng dựng phim giới thiệu văn hóa, phát huy sức mạnh nội sinh phát triển sự nghiệp bảo tồn, phát huy vốn di sản văn hóa Việt Nam. Mặc dù khó khăn nhưng Đảng viên đoàn kết, chung sức đồng lòng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Tư tưởng chính trị của cán bộ Đảng viên và người lao động trong đơn vị luôn ổn định, vượt khó và yên tâm công tác.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phát biểu thảo luận về việc phổ biến triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của Đảng, Đề án 02-ĐA/TU của BCH về “Tăng cường công tác dân vận của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2021 – 2025”. Hội nghị cũng đã nghe những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đảng XIII của Đảng.

Đảng viên, viên chức, người lao động an toàn chống dịch, đồng thời thực hiện tốt khách tham quan. Nhanh chóng đào tạo, đào tạo lại để cán bộ có kỹ năng tương tác trực tuyến, đáp ứng quảng bá văn hóa thông qua giao diện màn hình, online, mỗi video clip là một hiện vật với một câu chuyện văn hóa sâu sắc, giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống tới cuộc sống đương đại:  Làm tốt chương trình xây dựng Đảng, hệ thống quá trình kết nạp 3 đảng viên theo số lượng đảng viên được đảng bộ thành phố phê duyệt. Năm 2021 có nhiều điểm nắng nóng gay gắt, các tổ Đảng, phòng chuyên môn tăng cường kiểm tra giám sát, phun nước đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Đặc biệt với vật liệu dễ cháy như nhà Rông và các ngôi nhà ngoài trời. Khi dịch Covid diễn biến phức tạp, cấp ủy cần động viên tinh thần đảng viên ổn định công tác, không tranh thủ dịch bệnh làm việc cá nhân, làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác. Thực hiện nghiêm túc tinh thần trách nhiệm chống lãng phí để phần nào chăm lo lợi ích cho người lao động, có thêm thu nhập, vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Hội nghị sơ kết cũng đã thông qua nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đó là: tiếp tục duy trì sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 đến cán bộ, đảng viên và khách tham quan để Bảo tàng trở thành điểm đến an toàn trong thời kỳ dịch bệnh. Phấn đâu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đã đăng ký.

Một số hình ảnh tại Hội nghị sơ kết

Ảnh 1: Đồng chí Tô Thu Trang, phó giám đốc Bảo tàng phổ biến triển khai thực hiện nghị quyết số 02/NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của Đảng.
Ảnh 2: Đồng chí Lê Xuân Hiếu phổ biến triển khai thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của BCH về “Tăng cường công tác dân vận của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2021 – 2025”
Ảnh 3: Đồng chí Nguyễn Thị Ngân, Giám đốc – Bí thư chi bộ Bảo tàng chỉ đạo, phát biểu kết luận hội nghị.