Thông báo: Mở cửa tham quan ngôi nhà trình tường dân tộc Nùng; Tạm ngừng tham quan ngôi nhà dân tộc Kinh thuộc khu trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Thực hiện kế hoạch duy tu, bảo dưỡng định kỳ các công trình thuộc khu trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2018. Sau thời gian duy tu, bảo dưỡng, ngôi nhà trình tường của người Nùng sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 26/10/2018 và tiếp tục Tạm dừng đón khách tham quan công trình nhà người Kinh vùng Đồng bằng Bắc Bộ thuộc khu trưng bày ngoài trời của Bảo tàng từ ngày 25/10/2018 đến ngày 01/12/2018

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đoàn thể, du khách tham quan trong nước và nước ngoài được biết:

Mọi chi tiết xin liên hệBảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Địa chỉ: Đường Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0208.3.855781 – 0208.3.857442 Fax: 0208.3.752940
Website: www.mcve.org.vn; Email: 
baotangvhdt@gmail.com