Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam trưng bày “Văn hóa các dân tộc Việt Nam phục vụ ngày hội Văn hóa dân tộc Khmer tại tỉnh Bạc Liêu 2017”


Múa khèn Mông, do Đội trình diễn nhạc cụ truyền thống các dân tộc của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam biểu diễn phục vụ Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất tại tỉnh Bạc Liêu năm 2014

Nhân dịp “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer năm 2017 tại Bạc Liêu”, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức trưng bày triển lãm chuyên đề “Văn hóa các dân tộc Việt Nam với việc đáp ứng nhu cầu bền vững của đất nước”. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, tăng cường sự giao lưu, đoàn kết các dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, tương xứng, hài hòa với các lĩnh vực kinh tế, đối ngoại, an ninh quốc phòng; Xây dựng môi trường sinh thái, nhân văn gắn với sự cân bằng môi trường xã hội.


Góc trưng bày  nhạc cụ truyền thống các dân tộcViệt Nam,  do Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thực hiện phục vụ Festival Đờn ca tài tử Quốc gia  lần thứ nhất tại tỉnh Bạc Liêu năm 2014

Với hơn 200 tài liệu hiện vật thể khối và 150 ảnh tư liệu, phản ánh về đời sống vật chất, tinh thần các dân tộc trong cả nước, được thể hiện, giới thiệu theo không gian các vùng văn hóa: Vùng đồng bằng Bắc Bộ, thung lũng, núi cao, ven biển Miền Trung, Trường Sơn – Tây Nguyên và Nam bộ. Triển lãm tập trung giới thiệu những nét văn hóa của các vùng miền, thông qua hình ảnh, hiện vật, trang phục, nhạc cụ và các giá trị văn hóa phi vật thể tiêu biểu. Từ đó, khơi nguồn tự hào, tự tin dân tộc, tiếp tục bảo tồn, vun đắp bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập quốc tế.  Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày những hình ảnh về môi trường với phát triển sản xuất gắn với nguyên liệu tự nhiên, thân thiện nhằm tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng dân cư phát triển một cách bền vững gắn liền với môi trường sinh thái và môi trường nhân văn.


Ngoài việc trưng bày các hiện vật tĩnh, Bảo tàng luôn phối hợp với các nghệ nhân tổ chức biểu diễn nhạc cụ, múa làm sinh động các hoạt động trưng bày.

Ảnh : Nhạc sĩ Thái Sơn (Hà Nội) biểu diễn tiếng đàn Tây Nguyên phục vụ Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất tại tỉnh Bạc Liêu năm 2014

Thông qua trưng bày, hy vọng góp phần vào việc tôn vinh, quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam nói chung văn hóa cộng đồng dân tộc Khmer nói riêng trong sự nghiệp gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa, phát triển kinh tế – xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân đảm bảo an sinh, an ninh, an toàn xã hội.

Triển lãm sẽ khai mạc mạc từ ngày 19/11 đến 21/11/2017 tại Nhà hát Cao Văn Lầu, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Tin, ảnh: Vi Biên