Thông báo tạm ngừng tham quan ngôi nhà Mông khu trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam